Bạn và V6
Hành trình Theo chân Bác và những câu hỏi thú vị

06/06/2011 11:04 AM

V6 – Sau khi chương trình Hành trình Theo chân Bác khép lại ngày 3/6 - có một số ý kiến gửi về VTV6 mong muốn được tham khảo đáp án của chương trình. Xin giới thiệu với các bạn!

 

 Câu hỏi tương tác khán giả xem truyền hình:

Bác Hồ đi tìm đường cứu nước trong bao nhiêu năm?

A. 28 năm                       B. 29 năm                         C. 30 năm

Đáp án C. 30 năm

Vòng thi I: Những cái tên đồng hành cùng Bác

Câu hỏi 1: Trước mặt mỗi đội chơi là 1 bản đồ thế giới, nhiệm vụ của các bạn là theo thời gian, hãy viết hành trình mà Bác đã đi qua các quốc gia sau: Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp?

Đáp án: Hành trình mà Bác đã đi qua là: Pháp -  Mỹ - Anh – Pháp – Nga – Trung Quốc.

Câu hỏi 2: Những cái tên Bác đã sử dụng?

Đáp án:

Tại Pháp: Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn A Q, N.A.Q, Ký Viễn.

Tại Mỹ: Văn Ba, Paul Tất Thành, Paul Thành.

Tại Anh: Văn Ba, Paul Thành.

Tại Nga: Lin, Nilốpski,Nguyễn, Nguyễn Ái Quốc.

Tại Trung Quốc: Lý Thụy, Trần Vương, Hồ Quang, Tống Văn Sơ, Chú Nguyễn, Jeng Man Huân, Lan, Ho Wang, Trương Nhược Tường, Vương Sơn Nhi, Vương Đạt Nhân, Chú Nguyễn, S Chon Vang, Cheng Vang, Ai Qua Que.

Vòng thi II: Cuộc sống bình dị của Bác

 

Không khí trường quay S10 diễn ra rất sôi nổi. Ảnh: TM 

Câu hỏi 3: Nhìn bức tranh cho biết: khi vẽ bức tranh này Bác đang ở đâu và bức tranh đã được đăng ở báo nào?

Đáp án: Tranh được đăng trên báo Người cùng khổ (Le paria) năm 1922 tại Pháp.

Câu hỏi 4: Nhìn hình ảnh bức tượng, bạn hãy cho biết Bác Hồ đã tạc tượng ai? ở đâu?

Đáp án: Bác đã tạc tượng Các Mác  tại hang Pác Bó, Cao Bằng.

Câu hỏi tương tác khán giả trường quay:

Câu hỏi 1: Năm 1911, khi lên tàu ra nước ngoài, Bác Hồ đã lấy tên mình là gì? (Văn Ba).

 

Câu hỏi 2: Bác Hồ đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và tìm ra con đường cứu nước khi Bác đang sống ở quốc gia nào? (Pháp).

Câu hỏi 3: Bác Hồ bắt đầu chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu? vào năm nào? (Trung Quốc, 1930).

PV