Lịch phát sóng
Ngày tháng

 

Giờ phát sóng Tên chuyên mục Tên chương trình
0:00:00 Phim truyện Việt Nam 50  
1:45:00 5S online Sự thật hay hành động
4:00:00 Một bước để chiến thắng  
7:20:00 Chuyện đương thời  
9:35:00 Phim truyện Việt Nam 50  
11:00:00 Một bước để chiến thắng  
12:00:00 Bữa trưa vui vẻ  
13:00:00 Một bước để chiến thắng  
14:00:00 Phim truyện Việt Nam 30 Vitamin tình yêu - Tập 6
14:30:00 Kỹ năng thoát hiểm  
17:00:00 5S online Sự thật hay hành động
17:15:00 Khám phá Việt Nam  
17:30:00 Sinh ra từ làng  
18:00:00 Lăng kính V6  
19:00:00 Phim truyện 19h00 V6  
19:55:00 Những bài hát còn xanh  
20:45:00 5S online  
21:00:00 Chinh phục  
22:00:00 Phim truyện Việt Nam 30  
22:30:00 Studio V6 NSƯT, Diễn viên Kim Oanh
23:00:00 Lăng kính V6  
0:00:00 Phim truyện Việt Nam 50